Vážení čtenáři,

vydavatelství Borgis začalo deník Právo prodávat i v elektronické podobě. Z tohoto důvodu již nebudou na webu www.pravo.cz články z aktuálního vydání volně přístupné pro zahraniční čtenáře. Deník Právo si můžete předplatit zde.


Zavřít

redakce PRÁVO, BORGIS, a.s.

NEZÁVISLÉ NOVINY
Sobota 21. července 2018
Pouze přehled informací. Plné znění textů v papírovém vydání novin.
REKLAMA
REKLAMA

Tiráž a kontakt

Šéfredaktor Zdeněk Porybný

zástupci šéfredaktora Lubor Kazda, Robert Dengler, Vladimír Dušánek, Michal Rižák. 

Redakce Práva a administrativa Borgis, a. s., 121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, pošt. přihrádka 162, telefon 221 001 111.

Předplatné v zastoupení vydavatele provádí společnost Česká pošta, s. p. ,oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, e-mail:pravo@cpost.cz , fax vydavatele: 221 001 488, Informace o předplatném, objednávky, změny a reklamace na telefonní bezplatné lince: 800 800 880.

Inzerci přijímají inzertní oddělení: 

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel. 221 001 481, 221 001 422, fax 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz; soukromá - tel. 221 001 481; 370 01 České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 58, tel. 386 352 049, tel.+fax 387 315 831; 500 02 Hradec Králové, Eliščino nábř. 375 (Aldis), tel.+fax 495 052 340; 301 11 Plzeň, Sedláčkova 16, tel.+fax 377 237 636, tel. 377 328 642; 400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 37, tel.+fax 477 011 410; 602 00 Brno, Nové Sady 2, tel. 545 215 541, fax 545 240 064; 701 67 Ostrava, Přívozská 18, tel. 596 113 898, fax 596 113 899; 772 00 Olomouc, Riegrova 24, tel. 585 227 009, fax 585 225 702.

Oblastní redakce: 

602 00 Brno, Nové Sady 2, tel. 543 212 865; fax 545 215 541, e-mail: brno@pravo.cz, 701 67 Ostrava, Přívozská 18, tel. 596 113 893, fax 596 113 894, e-mail: ostrava@pravo.czBřeclav, tel.+ fax. 519 374 974; 370 01 České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 16, tel+fax 387 315 830, tel. 387 318 159, e-mail: cb@pravo.cz; 500 02 Hradec Králové, Eliščino nábř. 375, tel. 495 052 243, fax 495 052 340, e-mail: hradec@pravo.czJihlava, tel. 567 312 821; Karlovy Vary, tel. 353 569 458; Liberec, mobil. tel. 602 296 455; Mladá Boleslav, mobil. tel. 602 736 762; 772 00 Olomouc, Riegrova 24, tel.+fax 585 220 427, e-mail: olomouc@pravo.cz; 530 03 Pardubice, Mezi Mosty 1793, tel. 466 658 027, tel+fax: 466 658 031, e-mail: pardubice@pravo.cz; 301 11 Plzeň, Sedláčkova 16, tel.+fax 377 227 829, e-mail: plzen@pravo.cz;Prostějov, tel.+fax 582 340 921; Teplice, mobil. tel. 724 549 427; Trutnov, mobil. tel. 602 166 678; 400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 37, tel.+fax 477 011 410, e-mail: usti@pravo.czZlín, mobil. tel. 602 152 529, 602 391 371, e-mail: zlin@pravo.cz

Odbyt:

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel. 221 001 476, fax 221 001 488, e-mail: vyrobaodbyt_vo@pravo.cz

Vydává Borgis, a. s., Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, IČO 00564893, MK ČR 5701. Vychází 6x týdně, místo vydávání Praha. Rozšiřují distribuční společnosti. Nevyžádané rukopisy nevracíme. Materiály označené zkratkou PI jsou placenou inzercí. Počet výtisků prodaného nákladu ověřuje ABC ČR, řádný člen Mezinárodní federace ABC, Na Florenci 3, Praha 1. ISSN 1211-2119. 

Dotazy a informace: 

221 001 226 (od 8 do 15h)